آب شیرین

3 کالا

 • تترا بلادفین (باله خونی)

  نمره 0 از 5
  ۱۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 20 الی 26 توضیحات : -- اسیدیته آب : 6 الی 8 حداکثر اندازه : تا 6 خلق و خو : آرام موقعیت درون آب : میان آب شرایط نگهداری : آسان شرایط تکثیر : دشوار  حساسیت : مقاوم خوراک : --  
 • تایگر بارب آلبینو

  نمره 0 از 5
  ۲۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 23 الی 27 توضیحات : -- اسیدیته آب : 6 الی 7.5 حداکثر اندازه : تا 5 خلق و خو : آرام موقعیت درون آب : میان آب شرایط نگهداری : آسان شرایط تکثیر : تخم ریزی ( دشوار ) حساسیت : مقاوم خوراک : انواع کرم ها
 • 19%

  تایگر بارب

  نمره 0 از 5
  ۲۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 24 الی 28 توضیحات : -- اسیدیته آب : 6 الی 7 حداکثر اندازه : تا 15 خلق و خو : نسبتا جنگ جو موقعیت درون آب : میان آب شرایط نگهداری : آسان شرایط تکثیر : دشوار  حساسیت : حساس خوراک : --