سرسوسماری

1 کالا

  • سرسوسماری

    نمره 0 از 5
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 26 الی 29 توضیحات : شرایط نگهداری :ماهی سرسوسماری جوان, جذاب ولی عصبی هستند, گیاهان و جاهایی برای مخفی شدن , برای این ماهی آرام پیشنهاد می شود. با وجود اینکه این ماهی در آکواریم مانند طبیعت رشد نمیکند ولی یک تانک بسیار بزرگ برای نگهداری این ماهی نیاز است. اسیدیته آب : 5 الی 8 حداکثر اندازه : 10 سانت خلق و خو : مهاجم موقعیت…