سیب

1 کالا

  • حلزون سیب

    نمره 0 از 5
    شروع از : ۸,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 18 الی 28 توضیحات : حلزون های سیب می توانند بدون هیچ مشکلی با هم و با بسیاری از ماهی ها در یک تانک زندگی کنند، اما بدیهی است که ماهیان حلزون خوار نباید در چنین تانکی حضور داشته باشند. همچنین بسیاری از ماهی ها سعی خواهند کرد شاخک های حلزون های سیب را گاز بگیرند، اما این امر مشکل ساز نیست، چرا که حلزون…