قرمز

1 کالا

    19%

    سیچلاید کله اسبی

    ۲۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 25 الی 29 توضیحات : اين ماهي با نوارهاي به رنگ قهوه ای در روی بدن خود وباله هایی یک تیکه در دم خود و کله ای باریک و کشیده و خالهای قهوه ایی. در دم خود قابل شناخت است اگر در اکواریم خود انگل دارید بهترین گزینه برای نابودی انهاست و کار وتخصص این ماهی خوردن انگل های کف اکواریوم است. اسیدیته آب :…