ماهی_تترا_نئون

1 کالا

  • تترا نئون

    نمره 0 از 5
    شروع از : ۱۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 22 الی 26 توضیحات : پس از آماده شدن ماهی تترای نئون ماده، بایستی دوباره آن را به آکواریوم تخمریزی انتقال دهد. هر ماهی ماده می تواند 60 تا 130 عدد تخم غیرچسبنده در داخل آکواریوم پخش نماید. پس از تخمریزی بایستی مولدین از آکواریوم بیرون آورده شوند و آکواریوم با پارچه سیاهی پوشیده شود چون تخمها به شدت به نور حساس هستند. دوره انکوباسیون…