ماهی_کت

1 کالا

  • کت معمولی

    نمره 0 از 5
    شروع از : ۲۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 20 الی 28 توضیحات : تنوع خانوادهی کت فیش ها بسیار زیاد است  و برخی از گونه های آن ها شباهت های زیادی به یکدیگر دارند و گاه با یکدیگر اشتباه گرفته می  شوند  . به طور کلی چند گونه از کت فیش ها در ایران با نام لجنخوار شناخته می شوند و با توجه به رنگ و طرح پوشتشان از هم تمیز داده می…