مولی_پاندا

1 کالا

  • مولی پاندا

    نمره 0 از 5
    شروع از : ۱۰,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 21 الی 28 توضیحات : تشخیص جنس ماهی در ماهی مولی بسیار ساده است.ماهی نر دارای عضوی برای جفتگیری در قسمت زیرین شکم می باشد که ماهی ماده فاقد این عضو است.مولی از دسته ماهیان زنده زا است که برای تکثیر نیاز به زایشگاه دارد.ماهی های زنده زا پس از بارور شدن توسط ماهی نر و انجام لقاح داخلی نوزادان را از شکم خود خارج…