گلد_فیش_رد_کپ

1 کالا

  • گلد فیش رد کپ

    نمره 0 از 5
    شروع از : ۳۵,۰۰۰ تومان
    خصوصیات دمای مناسب آب : 19 الی 25 توضیحات : جراح ماهیان در ناحیه ی دم خود دارای تیغه ی تیزی هستند که ممکن است به تور گیر کند. ماشه ماهیان نیز بر روی سر خود اندام شاخ مانند تیزی دارند که ممکن است مشکل ساز شود. همچنین در بین دلقک ماهیان نیز دلقک ماهی مارون در کنار آبشش خود تغیه ی تیزی دارد که به هنگام گرفتن ماهی به…