اشتباهات_رایج_آکواریوم_داری

اشتباهات رایج در نگهداری ماهی

 اشتباهات رایج درباره نگهداری آکواریوم و ماهی ها موارد ذکر شده در این متن جزئی از اشتباهات مرسوم و رایج در بین افراد تازه کار در این حوزه میباشد. آب نامناسب : تصفیه نکردن آب لوله کشی برای حذف کلر … ادامه مطلب

0نظرات