پمپ فواره

7 کالا

 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-4500

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 10 × 9 × 17 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 1150 گرم مناسب برای آکواریوم  : برای آب…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-3500

  ۸۰۵,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 6 × 9 × 9 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 290 گرم مناسب برای آکواریوم  : برای آب…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-2500

  ۵۵۲,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 6 × 9 × 9 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 245 گرم مناسب برای آکواریوم  : برای آب…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-1500

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 6 × 9 × 9 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 235 گرم مناسب برای آکواریوم  : برای آب…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-1000

  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 6 × 9 × 11 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 287 گرم مناسب برای آکواریوم  : برای آب…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-320

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 6 × 5 × 4 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 187 مناسب برای آکواریوم  : برای آب شور…
 • پمپ فواره آکوا مدل AWP-200

  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  خصوصیات ابعاد (سانتیمتر) : 4 × 4 × 4 توضیح مختصر :  میزان خروجی واترپمپ را با توجه به حجم آکواریوم خود انتخاب نمایید. میزان عبور آب از داخل سیستم فیلتراسیون به صورت یک استاندارد پایه برای آکواریوم های فیش انلی 6 برابر و برای آکواریوم های مرجانی 8 برابر حجم آکواریوم در نظر گرفته می شود. وزن ( گرم ) : 126 مناسب برای آکواریوم  : برای آب شور…