انواع تجهیزات برقی آکواریوم

تجهیزات برقی

بخاری

تاپ فیلتر

تایمر غذا

فیلتر تصفیه (2)

لامپ (2)

واترپمپ

پمپ هوا (3)