کوریدوراس جولی


۲۵,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 16 فروردین 1401

 خصوصیات

دمای مناسب آب : 22 الی 28

توضیحات :

اسیدیته آب : 5الی 6
حداکثر اندازه : 5
خلق و خو : آرام
موقعیت درون آب : پایین آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر : تخم ریزی ( دشوار )
حساسیت : مقاوم
خوراک :