کوریدوراس پاندا


۲۵,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 18 دی 1401


خصوصیات

دمای مناسب آب : 26 الی 29

توضیحات :

کوریدوراس پاندا یا به اختصار کوری ها ، یکی از گربه ماهی هایی است که از نظر بصری جذاب ترند . الگوی سفید و سیاه آنها یادآور یک پاندا است که به این ترتیب نام خود را بدست آورده اند . این گونه بسیار خوش مشرب و سرگرم کننده هستند . 

اسیدیته آب : 5 الی 8
حداکثر اندازه : 8
خلق و خو : آرام
موقعیت درون آب : میان آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر : تخم ریزی ( دشوار )
حساسیت : مقاوم
خوراک : گرانول