پیرانا


۳۸,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 17 فروردین 1401


خصوصیات

دمای مناسب آب : 24 الی 28

توضیحات :

ماهی پیرانا ۲۰ گونه مختلف دارد که از بین آن ها ۴ یا ۵ گونه، توانایی خوردن حیوانات بزرگ را دارند اما با این حال بیشتر وقت ها غذایشان ماهی های کوچکتر است، آن ها برای شکار این ماهی ها به سادگی فلس یا باله ی ماهی های کوچک را گاز می گیرند و طعمه را به چنگ می اندازند. پیرانا در شرایطی خاص مثل وقتی که در دریاچه ای خشک گیر کند به هر حیوانی که وارد آب شوند حمله می کنند.

اسیدیته آب : 5 الی 8
اندازه : 6
خلق و خو : بسیار خشن
موقعیت درون آب : میان آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر :  دشوار 
حساسیت : حساس
خوراک : میکس دل ، غذای زنده