سیچلاید کله اسبی


۲۵,۰۰۰ تومان

تخفیف : 6,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 22 آذر 1401


خصوصیات

دمای مناسب آب : 25 الی 29

توضیحات :

اين ماهي با نوارهاي به رنگ قهوه ای در روی بدن خود وباله هایی یک تیکه در دم خود و کله ای باریک و کشیده و خالهای قهوه ایی. در دم خود قابل شناخت است اگر در اکواریم خود انگل دارید بهترین گزینه برای نابودی انهاست و کار وتخصص این ماهی خوردن انگل های کف اکواریوم است.

اسیدیته آب : 7.5 الی 8.6
حداکثر اندازه : 9 الی 10
خلق و خو : سازگار با صلح جو ها
موقعیت درون آب : میان آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر :  دشوار 
حساسیت : مقاوم
خوراک : گرانول