مولی بالن


۷,۵۰۰ تومان

تخفیف : 2,500 تومان

آخرین بروزرسانی : 4 تیر 1401


خصوصیات

دمای مناسب آب : 21 الی 28

توضیحات :

مولی بالنی از دسته ماهیانی است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.این ماهی دارای پشتی گرد و قوس مانند و شکمی بزرگ است.این گونه ی مولی دارای رنگ های سیاه، سفید و زرد می باشد.عضو جفتگیری در ماهی نر بسیار برجسته و مشخص است.

اسیدیته آب : 7 الی 8.7
حداکثر اندازه : 5
خلق و خو : آرام
موقعیت درون آب : میان آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر :  دشوار 
حساسیت : مقاوم
خوراک :