گیاه سراتو پتریس


۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف : 9,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 8 دی 1401

سراتوپتریس گیاهی است که از لحاظ شکل برگ ها دارای تیپ های مختلفی می باشد. حتی گاهی در یک گیاه در ابتدا برگ های گرد و پس از مدتی دارای بریدگی می شوند. این سرخس کوچک را می توان در آکواریم به دو صورت شناور و کاشته شده در بستر نگهداری نمود. اگر نور و فضای کافی در اختیار آن قرار گیرد تکثیرش بسیار سریع بوده و از میان برگ های پیر ، گیاهان جدید متولد می شوند. همچنین می توان نمونه های ریشه دار آن را به صورت دسته ای در بستر کاشت. در این صورت برگ ها دراز شده و شبیه برگ های گیاه کرفس می شوند. در بازار ایران به آن پری دریایی گفته می شود که ترجمه نام انگلیسی گیاه است و البته پری آبی ترجمه مناسب تری است. گاهی نیز به علت شکل برگ هایش آن را برگ کرفسی می خوانند.