آنابیاس کانجنسیس


۶۰,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 8 دی 1401

نام گیاه آنوبیاس

بر گرفته شده از کلمه آنوبیس ‘ANUBIS’ که نام خدای سایه ها یکی از خدایان مصر باستان بوده، میباشد.
این گونه شامل ۸ نژاد یا سر شاخه ژنتیکی اصلی میباشد، منبع W.Crusio,ARevision of Anubias Schott, 1979′
زادگاه اصلی این گونه غرب آفریقا می باشد،
این گونه در آب و هوای گرم و مرطوب و در امتداد رودخانه ها رشد بسیار خوبی دارد.
امروزه آنوبیاس ها از طریق پیوند، اصلاح نژاد و تغییر محیط رشد از نظر شرایط محیطی و نور دارای مدلهای متنوع و متفاوت زیادی میباشد.

آنوبیاس یک گیاه تبدیلی ( دوزیست) می باشد و قابلیت نگهداری در آکواریوم را داراست،
اکثر نژادهای آنوبیاس گزینه مناسبی برای نگهداری در آکواریوم با دمای بالا و همچنین آکواریوم ماهی دیسکوس میباشد.
برای نگهداری بهتر این گیاه میبایست آن را روی چوب یا سنگ قرار داد،
توجه داشته باشید که یکی از رازهای اصلی نگهداری این گونه زیبا توجه به pH آب و داشتن نور متوسط می باشد.،