گیاه لودویجیا آرکواتا


۲۰,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 5 بهمن 1400

گونه ای با برگهای باریک است، بنابراین اغلب به عنوان (Didiplis diandra) اشتباه گرفته می شود. این گیاه قالبا” از شکل گیری ساقه و برگهای قرمز رنگش، نیازبه مقدار نسبتاٌ زیادی نور دارد، و رشد و نمو بسیارخوبی در آبهای با مقدارکمی اسیدی از خود نشان می دهد و از نظرسختی آبهای سبک و ملایم را ترجیح می دهد. بیشترین زیبایی این گیاه زمانی موثر واقع می شود که به صورت گروهی در آکواریوم کاشته شود. یک گیاه بسیار مناسب برای آکواریوم های کوچک است و همچنین ازآن می توان به عنوان یک گیاه در تراریوم استفاده کرد.