آلترنانترا دورنگ


۱۵,۰۰۰ تومان

تخفیف : 6,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 7 بهمن 1400

نام:  آلترنانترا دورنگ

اسیدیته: 6.5-5

نیاز نوری: متوسط

دمای مناسب: 26-18 درجه سانتیگراد

نیاز دی اکسید کربن: کم