آلترنانترا گرین


۱۵,۰۰۰ تومان

تخفیف : 2,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 7 بهمن 1400

نام: آلترنانترا بتزیکیانا گرین

اسیدیته: 7.5-6

نیاز نوری: متوسط

دمای مناسب: 26-18 درجه سانتیگراد

نیاز دی اکسید کربن: کم